Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

13 οι προσλήψεις στο Δήμο Χαλκηδόνος ΘεσσαλονίκηςΟ Δήμος Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Χαλκηδόνος κατά τη διδακτική περίοδο 2015 – 2016, που εδρεύει στα Κουφάλια.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην έδρα του Δήμου Χαλκηδόνος, Εθνικής Αντίστασης 36-38, Τ.Κ 57100, Κουφάλια, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα –
Παρασκευή και ώρες από 09:00 έως 14:00 απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Ιωάννας Γκαβανίδου (τηλ. Επικοινωνίας: 23913-30151). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
ΘΕΣΕΙΣ
1 ΔΕ Καλλιτεχνικός Διευθυντής – Μουσικός
1 ΔΕ Δάσκαλος Βιολιού – Εγχόρδων
1 ΔΕ Δάσκαλος πιάνου – πληκτροφόρων οργάνων
2 ΔΕ Δάσκαλος κιθάρας
1 ΔΕ Δάσκαλος ακορντεόν
1 ΔΕ Δάσκαλος Κρουστών οργάνων
1 ΔΕ Δάσκαλος πνευστών οργάνων
1 ΔΕ Δάσκαλος Θεωρητικών και Ανώτερων Θεωρητικών μαθημάτων
1 ΔΕ Δάσκαλος Μουσικής Προπαιδείας
1 ΔΕ Μπουζουκιού
1 ΔΕ Μαέστρος Παιδικής Χορωδίας
1 ΔΕ Δάσκαλος Φωνητικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου