Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

Προσλήψεις για 12 μήνες στο ΚΕΑΤ
Εγκρίνεται από το Υπουργείο Εργασίας η πρόσληψη δεκαεννέα (19) ατόμων επικουρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και χρονική διάρκεια, στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).
Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη ύψους 97.230,00 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2015 και 194.600 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2016 σε βάρος του Π/Υ του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.
Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον φορέα πρόσληψης τις επόμενες ημέρες.
Οι θέσεις 
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου