Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

Υποσχέσεις για την πρόσληψη των 1.181 μη διοριστέων ΑΣΕΠ 1998


Σύμφωνα με τους αναρτηθέντες πίνακες αποτελεσμάτων του διαγωνισμού του 1988, είχαν κριθεί επιτυχόντες όσοι συγκέντρωσαν τις απαραίτητες μονάδες που είχε καθοριστεί από το ΑΣΕΠ. Από αυτούς, διορίστηκαν τόσοι όσος και ο αριθμός των προκηρυσσομένων θέσεων. 
Οι υπόλοιποι απέμειναν επιτυχόντες, πλην όμως μη διοριστέοι. Στην τελευταία αυτή κατηγορία, ανήκουν πρόσωπα (επιτυχόντες και μη διοριστέοι), οι οποίοι έχουν διαγωνιστεί και επιτύχει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και κατά συνέπεια συμπεριλαμβάνονται στον τελικό πίνακα επιτυχόντων του προαναφερθέντος διαγωνισμού.

Ωστόσο, στην κατηγορία ΔΕ, το ΑΣΕΠ κατήρτισε εσωτερικό διπλό πίνακα επιτυχόντων ανάλογα με τον απολυτήριο τίτλο (Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου) και προχώρησε στο διορισμό των επιτυχόντων με βάση συγκεκριμένη ποσόστωση αυτών (50% - 50%), κατά παρέκκλιση του άρθρου 17 παρ. 9 του Ν. 2190/1994. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το διορισμό ατόμων με ελάχιστη βαθμολογία (441 μόρια) και αντίστοιχα τον μη διορισμό ατόμων που κυριολεκτικά αρίστευσαν (748 μόρια).
Τελικά το υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την απερχόμενη ηγεσία του, εξέδωσε ανακοίνωση για τους 1.181 επιτυχόντες αλλά μη διοριστέους του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 1998, στην οποία γνωστοποιεί πως:
«Προτεραιότητα αποτελεί για την κυβέρνηση η αποκατάσταση της χρόνιας αδικίας που υφίστανται οι επιτυχόντες – μη διοριστέοι του πανελλήνιου διαγωνισμού ΑΣΕΠ 1998, εδώ και 17 χρόνια. Ήδη», συνεχίζει στην ανακοίνωσή του, «σε συνεργασία με τον ΑΣΕΠ, το ζήτημα θα εξεταστεί με προσοχή έτσι ώστε να καταρτιστεί και να δημοσιευθεί πανελληνία λίστα επιτυχόντων για κάθε κατηγορία κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και η διατήρησή της σε ισχύ ως και την τελική εξάντλησή της, όπως επιβάλλεται στα πλαίσια της ισονομίας, ισοπολιτείας, διαφάνειας και αξιοκρατίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου