Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

Σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ (1-25) απο το Επιμελητήριο ΚαβάλαςΤο Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων “Enterprise Europe Network”, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 1-25 2015) που απευθύνονται σε εργαζομένους στις επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 άτομα.
Στα σεμινάρια θα μπορούν να λάβουν μέρος, εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015.
Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα (1) σεμινάριο

Η υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων, τα οποία θα είναι διάρκειας 32 ωρών θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Αγγλική εμπορική ορολογία Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων Εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα – αύξηση παραγωγικότητας Τούρκικα Βουλγάρικα Σέρβικα Τουρισμός παροχή υπηρεσιών Τεχνικές πωλήσεων – εξυπηρέτηση πελατών
Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού 5,00€ ανά ώρα ήτοι σε ολοκληρωμένα προγράμματα το ποσό των διακοσίων (160,00€) και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας τα συνημμένα έντυπα:
1.Αίτηση συμμετοχής
2.Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης)
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Καβάλας, υπεύθυνη κα Σουλτάνα Μαυρομμάτη τηλ:2510222212 εσωτ. 4 και κα. Αφροδίτη Μάρκου τηλ. 2510 231500.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου