Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Εκπαιδευτικές ενστάσεις για τους καταλόγους

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Οι τεράστιες αλλαγές που συντελέστηκαν στους πίνακες αναπληρωτών με την εφαρμογή της ρύθμισης του ανοίγματος από το 2012 και έπειτα έχουν προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στους αναπληρωτές. 
Ήδη ο Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών  κινείται νομικά εναντίον της ρύθμισης του πρώην υπουργού Παιδείας ενώ ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου έχει προχωρήσει στη σύνταξη κειμένου το οποίο μπορούν καταθέσουν ως ένταση οι θιγόμενοι εκπαιδευτικοί στις οικείες Διευθύνσεις Α/Βάθμιας ή Β/Βάθμιας μετά τις 7/8/2015 και εντός της ορισθείσας προθεσμίας, στις οικείες Διευθύνσεις Α/Βάθμιας ή Β/Βάθμιας.

Εκπαιδευτικοί θα αιτούνται η Διοίκηση να διορθώσει την οριστική τους κατάταξή, χωρίς την εφαρμογή της αντισυνταγματικής διάταξης του άρθρου 5 του Ν. 4283/2014, (ΦΕΚ 189/Α΄/16-9-2014). 
Το αρχείο μπορεί ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η να το εκτυπώσει και αφού το ενημερώσει με τα προσωπικά του στοιχεία, να το καταθέσει, εμπροθέσμως, λαμβάνοντας σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου